ถังกรองสระว่ายน้ำ ควรล้างทำความสะอาดยังไง ให้น้ำใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค

ขั้นตอนการล้าง ถังกรองสระว่ายน้ำ ทั้งถังกรองทรายและถังกรองผ้า

หากต้องการให้สระว่ายน้ำใสสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค รวมถึงมีน้ำที่ใสสะอาดน่าลงเล่นอยู่ตลอด ก็ควรหมั่นทำความสะอาด ล้างถังกรองสระว่ายน้ำ อย่างเป็นประจำ เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ในถังกรองสระว่ายน้ำ และเพื่อให้ถังกรองสระว่ายน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำนั้น สามารถแบ่งได้ตามประเภทของถังกรอง ดังนี้

• การล้างทำความสะอาด ถังกรองสระว่ายน้ำ แบบถังกรองทราย

หากสระว่ายน้ำของคุณใช้ถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทราย การทำความสะอาดก็สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ทำความสะอาดแบบไม่เปิดฝาถัง และ การทำความสะอาดแบบเปิดฝาถัง ซึ่งวิธีทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายทั้ง 2 แบบ มีวิธีการดังนี้

1. การล้างทำความสะอาด ถังกรองสระว่ายน้ำ แบบกรองทรายแบบไม่เปิดฝาถัง

วิธีการทำความสะอาดถังกรองทรายแบบไม่เปิดฝาถังนี้ เรียกอีกอย่างว่า Backwash ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • ปิดสวิตช์ปั๊มน้ำของสระว่ายน้ำ แล้วปรับคันโยกหัวมัลติพอร์ทวาล์วของถังกรองสระว่ายน้ำให้เปลี่ยนตำแหน่งจาก Filter ไปที่ Backwash
 • เปิดปั๊มสระว่ายน้ำ และปรับโหมดการทำงานให้เป็น Manual เพื่อให้น้ำไหลผ่านสแตนเนอร์ด้านล่างของถังกรองสระว่ายน้ำ แล้วไหลขึ้นไปด้านบนของถังกรองทราย จนไหลไปออกที่ท่อน้ำทิ้ง เปิดน้ำให้ไหลผ่านถังกรองสระว่ายน้ำอยู่อย่างนั้น จนกว่าน้ำที่ไหลออกมาจากท่อน้ำทิ้งของถังกรองสระว่ายน้ำจะใสสะอาด
 • เมื่อถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายสะอาดแล้ว ให้เปิดสวิตช์ปั๊มน้ำ แล้วเปลี่ยนตำแหน่งคันโยกของมัลติพอร์ทวาล์วจาก Backwash ไปที่ Rinse
 • เปิดสวิตช์ปั๊มน้ำอีกครั้ง โดยปรับโหมดให้เป็น Manual เช่นเดิม แล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านสแตนเนอร์ด้านบน ลงมาจนถึงถังกรองทราย แล้วไหลลงสู่ด้านล่างจนไปออกที่ท่อน้ำทิ้ง ปล่อยให้น้ำไหลผ่านถังกรองสระว่ายน้ำจนน้ำใสสะอาด
 • เมื่อน้ำที่ไหลออกจากถังกรองสระว่ายน้ำใสสะอาดดีแล้ว ให้ปรับคันโยกของหัวมัลติพอร์ทวาล์วจาก Rinse ไปยังตำแหน่ง Filter ตามเดิม
 • เปิดปั๊มน้ำให้ทำงานที่ตำแหน่ง Auto จากนั้นก็สามารถใช้งานถังกรองสระว่ายน้ำและสระว่ายน้ำได้ตามปกติ

 

ถังกรองสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำ,สร้างสระว่ายน้ำ

 

2. การล้างทำความสะอาด ถังกรองสระว่ายน้ำ แบบกรองทรายแบบเปิดฝาถัง

การใช้งานถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายไปนาน ๆ ประมาณ 3-4 ปี จะทำให้เม็ดทรายถูกน้ำและฝุ่นละอองกัดกร่อนจนเหลี่ยมของเม็ดทรายหายไป ฝุ่นละอองและเชื้อโรคไหลจึงผ่านได้ ประสิทธิภาพในการกรองก็จะลดลง ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำไม่สะอาด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนทรายในถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยขั้นตอนการเปลี่ยนทรายในถังกรองทราย มีดังนี้

 • ปิดวาล์วทุกชนิดของ สระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำ ได้แก่ วาล์วส่งน้ำเข้าสระ, วาล์วแทงค์น้ำล้น, วาล์วดูดตะกอน, วาล์วสะดือ และวาล์วส่งน้ำเข้าถังกรองสระว่ายน้ำ
 • ปล่อยน้ำออกจากถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายให้หมด
 • เปิดฝาถังกรองสระว่ายน้ำ และถอดมัลติพอร์ทวาล์วออกด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันท่อแกนกลางของไส้กรองแตกหักเสียหาย
 • ปิดปากท่อแกนกลางของไส้กรองด้วยถุงพลาสติกหรือเทปกาวให้แน่นสนิท ก่อนจะใช้ถ้วยพลาสติกคนทรายให้ทั่ว แล้วค่อย ๆ ตักทรายในถังกรองทรายขึ้นมา จนกระทั่งทรายอยู่ในระดับหัวกรองของไส้กรอง จึงค่อย ๆ ดึงแกนกลางของไส้กรองออกมา แล้วเททรายที่เหลือออกจนหมด
 • เมื่อนำทรายชุดเก่าที่เสื่อมสภาพออกจากถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองทรายจนหมดแล้ว ให้ตรวจสอบไส้กรองว่าชำรุดหรือไม่ แล้วล้างส่วนต่าง ๆ ของถังกรองสระว่ายน้ำให้สะอาด
 • ปิดฝาท่อน้ำทิ้งของถังกรองสระว่ายน้ำ แล้วเติมน้ำเข้าไปเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ทรายกระแทกถังตอนเททรายลงไป จากนั้นจึงเติมทรายชุดใหม่ลงไปในถังกรองสระว่ายน้ำจนอยู่ในระดับที่กำหนด จากนั้นปิดฝาถังให้เรียบร้อย
 • ปรับโหมดของวาล์วต่าง ๆ ให้ทำงานตามปกติ แล้วปรับมัลติพอร์ทวาล์วไปที่ตำแหน่ง Backwash แล้วเปิดปั๊มน้ำ เพื่อปล่อยให้น้ำเข้าไปทำความสะอาดฝุ่นละอองในทรายชุดใหม่จากล่างขึ้นบน จากนั้นปรับเป็นโหมด Rinse อีกครั้ง เพื่อล้างทำความสะอาดทรายกรองชุดใหม่จากด้านบนลงล่าง
 • เมื่อทรายกรองชุดใหม่ในถังกรองสระว่ายน้ำสะอาดดีแล้ว ให้ปิดปั๊มน้ำ แล้วปรับตำแหน่งของมัลติพอร์ทวาล์วไปที่ตำแหน่ง Filter จากนั้นเปิดวาล์วและสวิตช์ต่าง ๆ ของถังกรองสระว่ายน้ำและปั๊มน้ำให้ทำงานตามปกติ

 

• การล้างทำความสะอาด ถังกรองสระว่ายน้ำ แบบถังกรองผ้า

ก็สามารถทำความสะอาดโดยการใช้โหมด Backwash ของถังกรองสระว่ายน้ำได้เช่นกัน และหากต้องการเติมสารกรองลงไปในถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองผ้า ก็สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีเติมสารกรองลงในถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองผ้า โดยไม่เปิดฝาถัง

 • ละลายผงกรองเข้ากับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของถังกรองสระว่ายน้ำ
 • เปิดน้ำเข้าสายดูดตะกอนและปั๊มน้ำ โดยให้น้ำเดินอยู่ตลอดเวลา จากนั้นปล่อยผงกรองเข้าทางสายดูดตะกอน เพื่อให้ผงกรองเข้าไปเคลือบผ้ากรองเอาไว้ จากนั้นก็สามารถใช้งานถังกรองสระว่ายน้ำได้ตามปกติ

2. วิธีเติมสารกรองลงในถังกรองสระว่ายน้ำแบบกรองผ้า โดยเปิดฝาถัง

 • ตวงผงกรองในอัตราส่วน 16 ตารางฟุต/1กิโลกรัม จากนั้นตักใส่ด้านบนของผ้ากรองให้ครบตามปริมาณที่ตวงไว้ แล้วปิดฝาถังกรองสระว่ายน้ำให้แน่น
 • เปิดน้ำเข้าสู่ถังกรองสระว่ายน้ำ และใช้งานได้ตามปกติ

Tips ในการบำรุงรักษาถังกรองสระว่ายน้ำ

หมั่นสังเกตเกจ์วัดความดันของถังกรองสระว่ายน้ำอยู่เสมอ หากพบว่าแรงดันภายในถังกรองสระว่ายน้ำมีค่าสูงเกินกว่า 20-30 PSI ให้รีบทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำทันที และไม่ควรฝืนใช้งานต่อเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปจนเกิดการชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ยังควรใช้โหมด Backwash ทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาดอยู่เสมอ

การดูแลรักษาความสะอาดของถังกรองสระว่ายน้ำอยู่เสมอ จะช่วยให้น้ำในสระว่ายน้ำของคุณใสสะอาด ไม่มีเชื้อโรคและฝุ่นละออง รวมถึงตะไคร่น้ำ ซึ่งการรักษาสภาพน้ำในสระให้ใสสะอาด นอกจากจะทำให้สระว่ายน้ำของคุณดูสวยงามน่าใช้แล้ว ยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการว่ายน้ำในน้ำที่ไม่สะอาดอีกด้วย และหากคุณกำลังมองหาเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในสระว่ายน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับสระว่ายน้ำ พร้อมบริการติดตั้งและวางระบบสระว่ายน้ำอย่างครบวงจน Mr. Pool ก็พร้อมให้บริการ เรารับออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำ โดยช่างผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

 

 สระว่ายน้ำ

สนใจติดต่อ เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้นําด้านการจําหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกยี่ห้อ Emaux , Astral Pool Hayward , Raion , Jacuzzi , Kripsol , Pool & Spa , Dolphin ด้วยความหลากหลาย Brand ของสินค้าและแต่ละประเภทของสินค้า ถังกรองสระว่ายน้ำ ปั๊มสระว่ายน้ำ เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ Fitting อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนอัตโนมัติ และ เคมีสระว่ายน้ำ คลอรีน 90 % คลอรีน 70 % น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Swimtrine Pooltrine  สารตกตะกอน ทำให้น้ำสระว่ายน้ำใส  สารพัดด้านเคมี เวิลด์พูลส์ ดีเวลล็อปเมนท์ พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เวิลด์พูลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • 261/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 • 053-204 446-7
 • 095-6815757
 • line : @worldpools
 • worldpoolscnx@gmail.com